"een kleurrijke wandeling naar je hart"


Cursus Kindertekeningen lezen: "ZEG HET MET TEKENS" 

 

Werken met kinderen is prachtig, ieder kind is een uniek stukje mens. Veel kinderen zijn open boeken, maar er zijn er ook die gesloten zijn of waarvan de bijsluiter lijkt te missen. Duidelijk is dat elk kind heeft aandacht, liefde en respect nodig heeft.
Met alle veranderingen in de maatschappij zijn ook de kinderen aan het mee veranderen, waardoor jong en (iets) ouder elkaar soms minder goed begrijpen. Daarnaast is de maatschappij ook steeds meer druk gaan leggen op de prestaties van de kinderen. Kinderen van nu hebben het druk in hun dagelijks leven en vooral ook druk in hun hoofd.
Aan ons om dat te leren begrijpen, op in te spelen en altijd van hart tot hart te blijven communiceren met onze kinderen uit de vernieuwende maatschappij.
Vele boeken zijn geschreven, veel cursussen worden gegeven met allemaal goede bruikbare tips en tops waar je je werk mee kunt opwaarderen.

Zo ook deze training: "Zeg het met tekens".
In deze cursus wordt u meegenomen in de wereld van de tekens. Ieder mens laat sporen na in de vorm van lijnen, voetstappen, afdrukken, indrukken, woorden, tekeningen. Dat is over de gehele wereld, van baby tot bejaarde en altijd al zo geweest, denk bv aan de rotstekeningen in Frankrijk.
Tekenen, schilderen, creatief bezig zijn doen mensen met hun handen, met handen die gestuurd worden vanuit het hart. Daarom is elke tekening uniek, het vertelt het verhaal van wat je ziet én het verhaal van de tekenaar.....vaak het verhaal diep in het binnenste van het hart verstopt. 
Tijdens deze cursus gaan we opdrachten doen die helpen om gevoelens op papier te krijgen, leert u om signalen en hartekreten in tekeningen te lezen. We gaan oefenen om de juiste vragen te stellen om over dat achterliggende verhaal te praten. Elke cursusdag tijd is er tijd voor de tekenontwikkeling van kinderen, relatieteken opdrachten die te gebruiken zijn voor sociale vorming en meegenomen tekeningen uit de praktijk.

Om de kracht van tekentaal te begrijpen gaat u elke cursus zelf aan het werk met opdrachten passende bij het thema, opdrachten die bruikbaar zijn in de praktijk. Altijd om te buigen naar de verschillende leeftijden, groepen mensen waarmee we werken. De opdrachten zijn holistisch opgebouwd, dat betekent dat er met het gehele lijf wordt gewerkt, je lijf (bewegen), je hart (gevoelens), je hoofd (denken).

De thema's zijn

Kras wat kleur in je buien : Over energetisch tekenen, krassen, zwieren en zwalken. Over boze buien, verdriet, over geven en nemen. Maar ook welke kleur kies je daar bij en wat kunnen kleuren voor je doen?

Geef vorm aan je leven : Vormtekenen is een manier om kinderen vorm aan hun leven te geven. Welke plek voelt goed voor je in bijvoorbeeld de klas. Hoe kan je jezelf wapenen tegen anderen, ben jij wel stevig?

Geen kunst aan: Hoe kan je met zeer simpele en vaak zeer veel beweging en actie opdrachten van krassen, scheuren, klodderen en broddelen leuke dingen maken die zo goed voor je zelfbeeld zijn.

Als je niet lekker in je vel zit: over boos zijn, pesten, over dat monster in je lijf, maar ook over zekerheden die wankelen door rouw, verlies en scheiding.

Maar ook waar is behoefte aan, wat speelt er in de scholen/kinderdagverblijven/verzorgingstehuizen/...?

5 bijeenkomsten van elk 2 uur, in een kleine groep van maximaal 6 personen. Start bij minimaal 3 deelnemers. Kosten inclusief alle tekenen en schildermaterialen, reader en natuurlijk koffie,thee en lekkers voor 4 bijeenkomsten €360,-


Teambuilding

Teambuilding, een begrip dat veel wordt gebruikt voor allerhande bijeenkomsten. Het wordt verschillend geinterpreteerd en vaak verward met een teamuitje. Een bedrijfsuitje  is samen actief bezig zijn met als grootste doel: PLEZIER. Echte teambuilding heeft een veel serieuzer karakter, vooraf worden doelstellingen geformuleerd in overleg met u. Meestal heeft het doel te maken met verbetering van de samenwerking binnen een bestaand team, het creëren van "teamspirit" of het ontdekken van elkaars talenten en kwaliteiten. Na de voorbespreking is het doel voor Kleurig Kakelen om een teambuilding voor te bereiden die past bij de doelen van uw team, welke op een speelse manier worden uitgevoerd met vooral veel plezier. Het is belangrijk dat collega’s op niet alledaagse wijze met elkaar in gesprek zijn en elkaar beter leren kennen. Doordat werknemers elkaar beter leren kennen voelen zij zich veiliger bij elkaar en kunnen zij ook beter functioneren in het team. Het moet een dag(deel) worden waaraan uw team graag terugdenkt met misschien zelfs een kunstwerk als aandenken gemaakt door u en uw team.
 
Bijvoorbeeld de volgende thema's / activiteiten:
  • Hoe kleurrijk is mijn team. Over kleur bekennen, want iedereen heeft zijn eigen kleur
  • Abiriginalkunst. "loop een eindje mee" combinatie wandelen en kunst maken.
  • Gooi wat frustratie van je af. Verf smijten leuk voor iedereen. Een manier van schilderen die dé gelegenheid geeft om iets positiefs te doen met frustratie en (negatieve) energie. Het enige wat je nodig hebt is een goed humeur en niet al te nette kleren. Wij zorgen voor materialen en een overall.
  • Ieder draagt zijn steentje bij. Over een kunstwerk, gemaakt met stenen en door samenwerken.
  • Neem de touwtjes in handen. Over wie er het hard aan de lijnen trekt, wie juist niet de lijnen naar zich toe haalt. Over leiding geven en nemen.
Aan het einde van de teambuilding zal het evenement in beelden worden genotuleerd. Dit krijgt het team mee als evaluatie van de dag over de stappen die zijn gezet en als reminder voor het inslaan van de nieuwe wegen die het team wil gaan bewandelen. 
 

                               

 


Luisteren, leren, doen en ervaren over de tekentaal.

Thema avond

Een avond over de taal van tekens rondom een thema. Dit kan bijvoorbeeld het thema boom zijn of een avond over het thema kleur. Tijdens zo'n avond vertel ik veel over de tekentaal, maar laat het publiek vooral ook de taal van tekens ontdekken door zelf te tekenen. Luisteren, doen en ervaren, dat is het streven. Vaak hilarische avonden, omdat menigeen zichzelf wel heel erg gaat herkennen in zijn eigen kleur en/of tekentaal. Aan het einde van de avond gaat iedereen met een (kunst)werkstuk naar huis. Deze avond is geschikt voor teambuilding, personeelsavond, vriendinnengroep, etc. Vraag naar de mogelijkheden of kom zelf met een idee. Ik vind het heerlijk om nieuwe dingen uit te werken.

Groepsgrootte max. 25 personen

Prijs afhankelijk van groepsgrootte en materiaal.