"een kleurrijke wandeling naar je hart"


Ik mis je.

Ruimte en aandacht

Elk kind is anders en elk kind daarom ook anders omgaan met het verdriet en de pijn na het overlijden in de periode van rouw. Het ene kind zal willen huilen en er veel over willen praten. Het andere kind reguleert zijn verdriet door de volgende dag vrolijk met zijn vriendjes te gaan spelen. Het is voor ouder(s)/verzorger(s) belangrijk om dit gedrag juist te interpreteren. Vermijd vaak onbedoelde opmerkingen zoals: ‘’Kan het je soms niet schelen dat ……?’’ Vergelijk het beter met volwassenen die afleiding zoeken in werk, studie, een hobby of ineens het hele huis gaan schoonmaken. Let op signalen van het kind, toon belangstelling en vraag hoe het met ze gaat. Besteed er op bepaalde momenten expliciet aandacht aan. Bedenk (nieuwe) rituelen. Zorg dat de naam van de overledene, (de ex partner of de ziekte) regelmatig genoemd wordt in huis. Stop spullen niet weg, maar maak bijvoorbeeld een boek vol met herinneringen aan de overledene (of met belevenissen tijdens ziekte of scheiding) waar je samen met je kind aan kunt werken.

Een minder goede concentratie, lusteloosheid, opstandig gedrag, een slechte eetlust of slecht slapen zijn allemaal verschijnselen die (vooral in de eerste tijd) kunnen optreden. Zo ook gevoelens van irritatie en jaloezie ten opzichte van anderen die niet recentelijk met onzekerheden te maken hebben. De verwerking van dit alles is hard werken. Geef uzelf en het kind de tijd. Hoelang het verwerken duurt is per situatie verschillend. Wanneer het een kind niet goed lukt op termijn zijn of haar verdriet te verwerken, kan het kind een belemmering krijgen bij schoolsituaties, sociale contacten of depressief worden. In zo’n geval is een optie om uw kind b.v. mee te laten draaien in een rouw en verlies-groep bij Kleurig Kakelen. Door gebruik te maken van creatieve communicatie ipv praten kan het kind weer zichzelf gaan voelen na de veranderende situatie. Door samen met lotgenoten creatief bezig te zijn komen de gesprekken vanzelf op gang. Het samen delen van ervaringen maakt dat dieper liggende emoties gemakkelijker getoond worden. Omdat ze elkaar begrijpen! 

Ik vertel u graag meer in een persoonlijk gesprek.

 


Persoonlijke en creatieve begeleiding

 in een tijd van afscheid en rouw.

 
Het overlijden van iemand die je lief is heeft veel impact op alle mensen er omheen. Iedereen verwerkt zijn of haar verdriet op zijn eigen manier, ook kinderen. Op het eerste gezicht kan het zijn alsof ze gewoon doorgaan met de dagelijkse dingen, maar inwendig is het een storm aan emoties die voor kinderen vaak zo moeilijk te snappen zijn. Dat is vaak de reden dat ze gaan spelen, ravotten of eropuit gaan. Zo doet het minder pijn en het is een manier van overleven, maar dat bezig zijn is ook al een stuk verwerking.
 
Bij Kleurig Kakelen kun je in tijden van verlies en rouw terecht voor persoonlijke begeleiding via creatieve communicatie. Kleurig van kleur bekennen immers kleur is emotie. Kakelen van comminiceren, het verwoorden via de tekentaal. Door je verhaal te verbeelden met potlood kwast of krijt (ipv praten) of samen iets maken kan het kind concreet iets doen. Dat is vaak wat voor kinderen helpend kan zijn. De begeleiding kan één op één zijn, maar ook aan het hele gezin tijdens het afscheid nemen en de rouw. Het is ook mogelijk om op een creatieve manier van een uitvaart iets persoonlijks te maken, graag help ik u hier mee.
 
Kinderen met een hulpvraag kunnen terecht voor tekentherapie bij Kleurig Kakelen. Voor een creatieve workshop zijn er ook tal van mogelijkheden. Omdat creatief bezig zijn maakt dat je niet hoeft te denken, maar je gewoon doet.